Refundacja NFZ przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Zasady i szczegółową̨ listę̨ przedmiotów refundowanych przedstawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Refundacja jest to poniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości kosztów dokonywanych przez pacjenta przy zakupie odpowiedniego wyrobu medycznego. Limit refundacji wyznacza zlecenie lekarskie wystawione przez uprawnioną do tego osobę (lekarz specjalista, lekarz POZ). Natomiast częstotliwość́ starania się̨ o kolejny produkt z tego samego kodu refundacyjnego jest ustalone przez Ministerstwo Zdrowia, informacje o terminach oraz produktach podlegających refundacji znajdziesz TUTAJ oraz TUTAJ.

Potrzebujesz zdobyć sprzęt w krótszym terminie niż przewiduje ustawa?

Rozporządzenie dopuszcza staranie się̨ o sprzęt w przyspieszonym czasie po odpowiednim uargumentowaniu - np. jeśli stan pacjenta pogorszył się̨ bądź́ poprawił na tyle, ze potrzebuje innego produktu, gdy sprzęt nie spełnia oczekiwań lub zwyczajnie nie pasuje już rozmiarem możesz starać się o ponowną refundację. Oczywiście argumenty muszą być poparte opinią lekarską. Pacjenci z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o nowy sprzęt szybciej niż jeden raz w okresie użytkowania produktu.

Przy zakupie produktów warto najpierw zapoznać się ze sposobami i warunkami dotyczącymi refundacji oraz dofinansowań One Ci się należą!

Część specjalistycznych produktów (np. związanych z rehabilitacją ruchową) nie podlega
refundacji NFZ – ale możesz na nie pozyskać dofinansowanie. Każdy przypadek jest
indywidualny dlatego skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, lub nie jesteś pewien czy Twój przypadek kwalifikuje się do refundacji i w jakim stopniu przysługuje Ci dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci indywidualnej, DARMOWEJ porady oraz przedstawimy Ci wszelkie możliwości na pozyskanie dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR, MOPS i innych instytucji oraz fundacji oferujących takie zapomogi.

Nie znalazłeś pomocnych materiałów lub masz pytanie do specjalisty?

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub czatu online z naszym ekspertem, który doradzi Ci w oparciu o Twoją sytuację.

INFOLINIA:

+48 785 105 500   +48 800 101 540

KONTAKT E-MAIL:
Sylwia dt.sylwiawozniak@gmail.com
Anna dt.annadaskalakis@gmail.com